Meny
Search
Search

Høringssaker Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Her vil høringssaker som gjelder Vestfold og Telemark fortløpende legges ut.

Høring om deling av Vestfold og Telemark

Høringsbrev - Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030

Høringsbrev - Regional strategi for forskning, innovasjon og næring i Vestfold og Telemark 2022-2030

Forslag til endring etter enklere prosess av "reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør, planID 383"

Nasjonal transportplan 2022-2033 - anmodning om innspill fra kommuner, næringsliv og andre interessenter