Meny
Search
Search

Samarbeidsavtale NAV

Har din neste medarbeider flyktningbakgrunn?
I Skien og Porsgrunn er det registrert arbeidssøkere med flyktningbakgrunn som har kompetanse innen økonomi og administrasjon, markedføring, IT, IT-ingeniører, agronomer og håndverkere. Arbeidssøkerne snakker norsk eller er i norskopplæring. Kanskje finner du din neste medarbeider blant noen av disse?

 

Samarbeidsavtale 2018 om kvalifisering og sysselsetting av flyktninger


Varighet og samarbeid:
På begynnelsen av året inngikk GNF en samarbeidsavtale med NAV Skien og NAV Porsgrunn om kvalifisering og sysselsetting av flyktninger. Avtalen gjelder i første omgang ett år - med mulighet for forlengelse.
NAVs kontaktpersoner vil være deltakende på foreningens medlemsmøter og bidra aktivt til kontakt og samarbeid med medlemsbedriftene.

Mål/Hensikt:
Avtalen bygger på et gjensidig ønske fra GNF og NAV om å kvalifisere flyktninger og få flere i arbeid og færre på stønad, og på denne måten bidra til verdiskapning for enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet.
Målet er å formalisere og systematisere involveringen av medlemsbedrifter i GNF for å kvalifisere flyktninger til arbeid.
 
Ønsker din bedrift å delta?
Arbeidssøkerne snakker norsk eller er i pågående norskopplæring. Kanskje du finner din neste medarbeider blant disse?

Ta kontakt med
Marjan Farahmand, NAV Porsgrunn, tlf. 915 52 638  
Anita Nøstdahl, NAV Skien, tlf. 402 46 368