Meny
Search
Search

Porsgrunn Næringsforening

Det var 3. desember 1884 handelens menn kom sammen og stiftet Porsgrunds Handelsforening - som fra 2017 er en del av Grenland Næringsforening.

De første handelsforeningene kom i Stavanger 1836, og byer som Tromsø, Kristiansund, Drammen, Ålesund, Kristiansand og Tønsberg, kom i løpet av 1840-årene.

Porsgrunds Handelsforening kom på banen i en tid da handelsnæringen søkte å endre det nasjonale lovverket som begrenset utviklingen. Og foreningen markerte seg allerede i 1889 da den tok initiativet til å danne en nasjonal sammenslutning av handelsforeninger. På et konstituerende møte i Porsgrunn 2. oktober 1889 ble Den norske Handelsstands Fællesforening stiftet. Foreningen ble senere til Norges Handelsstands Forbund, deretter HSH som igjen er blitt dagens Virke.

I 1916 endrer Porsgrunds Handelsforening navn til Porsgrunds Handelsstands Forening.

Ikke overraskende har foreningens arbeid gjennom alle år ofte dreiet seg bl.a. om stengetider, bransjeutvalg, næringens rammevilkår og ikke minst utvikling av byens kommunikasjoner (jernbane, veier og broer). Endring i kommunegrenser og bygging av broer har til alle tider mobilisert og også noen ganger vært en kilde til «kamp» med nabobyen i nord. Foreningen og medlemmene har påvirket byens utvikling og samtidig speilet samfunnsutviklingen. Kanskje var det også derfor at foreningen i 1956 fikk en egen «Dameklubb».

Med økt bilisme kom fanesaker som parkeringsplasser og foreningens engasjerer seg etterhvert i aktivt markedsarbeid. Byens sentrum ble en arena for «Porsgrunnsdagene» og et eget utvalg drev felles markedskampanjer.

Kjøpesenteret Down Town, som sto ferdig i 1988, ble viktig for handelen i Porsgrunn. Foreningen besluttet midt på 90-tallet å etablere et eget aksjeselskap som skulle organisere markedsføring og aktiviteter. Porsgrunn Min By AS ble stiftet 1996 som en sentrumsorganisasjon, og aktiviteten i foreningen falt derfor i årene som fulgte.

Tradisjonelt har medlemmene i foreningen vært lokale kjøpmenn/handelsbedrifter. Etterhvert som flere og flere butikker ble nasjonale kjeder ble den lokale tilknytning svekket. Handelsstandsforeningen så etterhvert et behov for å rekruttere medlemmer fra et bredere spekter av næringsvirksomhet for å øke slagkraften. Fra 2016 endret foreningen navn til Porsgrunn Næringsforening.

Hvordan vi evner å utvikle oss som region gjennom samarbeid og ikke minst å konkurrere på den nasjonale arenaen vil bli avgjørende for vekst og utvikling i Grenland i årene som kommer. Porsgrunn Næringsforening innså derfor at dagens kommunegrenser er blitt for små for effektivt å fremme det lokale næringslivets interesser i regionen.

Å bli en del av Grenland Næringsforening var et nytt skritt, i en lang rekke siden 1884, for å bidra til å fremme vekst og utvikling.

Kilde:
Harald Bache Bystrøm; Porsgrunn Handelsstands Forening 1884 -1959
Harald Bache Bystrøm; Porsgrunn Handelsstands Forening 1884 -1984, Streiftog gjennom de siste 25 år