Meny
Search
Search
Vellykket frokostmøte

Vellykket frokostmøte

29. mars 2022
Grenlands bedrifter har høyere forventninger enn våre naboer

Årets første frokostmøte samlet 60 deltakere tidlig 29. mars på Villa Fløyen.

Vi fikk resultater fra den helt ferske konjunkturrapporten utarbeidet av Konjunktur Sørøst. Den viste at Grenlands næringsliv ser lysere på fremtiden enn våre naboregioner. Det var også noen interessante forskjeller mellom Skien og Porsgrunn som ble diskutert i plenum. 

Her kan du lese en oppsummering. Konjunktur Sørøsts nettside oppdateres fortløpende.

Våre hovedsamarbeidspartnere, Aider og Tenden, deltok med hver sine foredrag. Aider presenterte Verktøy for best mulig beslutninger i bedriftene og Tenden reflekterte rundt aksjer til ansatte.
Møteplassen
facebook
Top Image

Bli kjent med Grenland Næringsforening

Siden 1884 har vi jobbet for samarbeid, nettverk og næringspolitisk gjennomslag for næringslivet. Vi samler beslutningstakerne i regionen og er en samlet stemme for næringslivet. 
I vårt nettverk har vi de fleste bransjer, og vi har tett dialog med offentlige myndigheter. Medlemskapet er rimelig, og jo flere vi er - jo sterkere står vi SAMMEN!
BLI MEDLEM