Meny
Search
Search

Høringssaker Porsgrunn Kommune

Se mottatte høringssaker og Grenland Næringsforenings tilsvar.

2023 Høringssaker og tilsvar

22-14594-11 Hva mener du om forslag til reguleringsplan for Grenlandsporten?

Varsel om oppstart av privat planarbeid for reguleringsplan for Hukenkvartalet, planID 2009

23/05249-1 Forslag til endring av Reguleringsplan for Midtbyen, planID 358, til uttalelse

22/01409-17 Reguleringsplan for studentboliger Kjølnes USN

Saksdokument: 
Høringsbrev
Høringsfrist: 27.april 2023

Høringssvar: Saken er tatt til etterretning og høringssvar ikke sendt.

Varsel om oppstart av detaljregulering for kvartal Sverresgate, Skolegata, Olavsgate og Aallsgate (planID 2006)

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Varsel om planoppstart Grenlandsporten plan ID2007

2022 Høringssaker og tilsvar

Har du sett det nye forslaget til gebyrforskrift i Porsgrunn kommune?

Varsel om oppstart av detaljregulering for studentboliger Kjølnes, Campus Porsgrunn (planID 2000)

2021 Høringssaker og tilsvar

20/00166-43 Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Strømtangen, Brevik?

20/07820-78 Forslag til reguleringsplan for E18 Preståsen-Kjørholt - PlanID841

2020 Høringssaker og tilsvar

Grenland Næringsforenings innspill til Nasjonal Transportplan

2018 Høringssaker og tilsvar

Høring E18 Langangen-Kjørholt med ny Grenlandsbru

Varsel om oppstart av planarbeid, sykkelpressveg mellom Skien og Porsgrunn

Forslag til klimahandlingsprogram for Porsgrunn kommune til offentlig høring